ValbeveiligingValbeveiliging is er voor uw veiligheid.

De Mors voorziet u in uw behoefte van valbeveiliging. De meest verkochte valbeveiliging zijn de zijn het losse harnas of harnasgordel in combinatie met een lijn met valdemper.
Complete Valbeveiligingssets worden door de Mors ook verkocht voor de veiligheid van u en uw personeel. Voor werken op grote hoogte of op een lagere positie, valbeveiliging is een product dat u beslist moet gebruiken om elk risico te beperken.
Voor grotere projecten en specials hebben wij specialisten die u perfect te woord kunnen staan en de juiste valbeveiliging op maat kunnen aanbieden.
Voor een groot gedeelte kiezen wij voor de valbeveiligingssets, de valgordel, de valstopapparaten en de vallijnen van DeltaPlus.